Ta strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki. Więcej o cookies w zakładce polityka prywatności.X Zamknij

  • Komornik.eu
  • |
  • Poniedziałek, 16 maja 2022
  • -
  • Imieniny obchodzą Andrzej, Małgorzata, Wieńczysław
Płatność on-lineWpłać wadium

Księga gości

Chcesz wyrazic swoją opinię na temat naszych usług lub strony internetowej? 

Kamera on-line

Kamera on-line - Krosno Odrzańskie

Pogoda

Kalendarz

Zapisz do pdfDrukuj

Licytacje / Nieruchomości

20 maja 2022, godz. 11:00

Licytacja: ZABYTKOWY DWÓR położony we wsi Maczków gm. Cybinka. Dodatkowe ważne informacje o stanie nieruchomości opublikowane 04.05.22r

Wyświetleń: 588

Sygnatura licytacji: km 324/16
Księga wieczysta: ZG1K/00007797/4

Cena wywołania: 160 800,00 zł
Rękojmia/wadium: 21 440,00 zł

[?]
[?]
[?]
Licytacja: ZABYTKOWY DWÓR położony we wsi Maczków gm. Cybinka. Dodatkowe ważne informacje o stanie nieruchomości opublikowane 04.05.22r
powiększ
 
powiększ
 
powiększ
 
powiększ
 
powiększ
 
powiększ
 
powiększ
 
powiększ
 
powiększ
 
powiększ
 
powiększ
 
powiększ
 
powiększ
 
powiększ
 
powiększ
 
powiększ
 
powiększ
 
powiększ
 
powiększ
 
powiększ
 
powiększ
 
powiększ
 
powiększ
 
powiększ
 
powiększ
 
powiększ
 
powiększ
 
powiększ
 
powiększ
 
powiększ
 
powiększ
 
powiększ
 
powiększ
 
powiększ
 
powiększ
 
powiększ
 
powiększ
 
powiększ
 
powiększ
 
powiększ
 
powiększ
 
powiększ
 
powiększ
 
powiększ
 
powiększ
 
powiększ
 
powiększ
 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim Robert Hański na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-05-2022r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim mającego siedzibę przy ul. Piastów 10 L w sali nr 111 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do Czesławy Pióro:

ZABYTKOWY DWÓR położony we wsi Maczków gm. Cybinka,

W skład nieruchomości wchodzą działki gruntu oznaczone nr 5/5 i 5/6 o łącznej pow. 3100 mkw. Obiekt wpisany do rejestru zabytków.

Dla nieruchomości Wydział Ksiąg Wieczystych przy S.R. w Krośnie Odrzańskim

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: ZG1K/00007797/4]

Suma oszacowania wynosi 214 400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 160 800,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 440,00zł. Kwotę rękojmi należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika:Santander Bank Polska Spółka Akcyjna 1 Oddział

36 10901551 0000 0000 5500 0299(na koncie komornika najpóżniej dzień przed licytacją).

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Sposób korzystania z nieruchomości, oraz szczegółowy opis stanu prawnego i faktycznegoprzedmiotu licytacjizostał zamieszczony w operacie szacunkowym sporządzonym przez biegłego, stanowiącym integralną część protokołu opisu i oszacowania zajętej nieruchomości.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim przy ul.Piastów 10 L pok. 111 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

więcej na: www.komornik.eu

 

 

 

Komornik Sądowy

mgr.Robert Hański

 

 

PROTOKÓŁ Z OGLĘDZIN NIERUCHOMOŚCI
Protokół sporządzony na podstawie zlecenia Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim Robert Hański Kancelaria Komornicza nr I w Krośnie Odrzańskim w sprawie znak Km 324/16 z dnia 20.04.2022 r., na okoliczność ustalenia zmian w stanie faktycznym nieruchomości zgodnie z wymogami art. 973 ust. 7 kpc. w związku z art.948 §.
Niniejszy protokół sporządzono na podstawie wizji lokalnej dokonanej dnia 19 kwietnia 2022 r. na nieruchomości oznaczonej w rejestrze gruntów jako działki nr 5/5 i 5/6 obręb Maczków, jednostka ewidencyjna Cybinka, powiat słubicki, województwo lubuskie.
 
Nieruchomość, dla której prowadzona jest księga wieczysta ZG1K/00007797/4, obejmująca budynek dworu w Maczkowie  nr 8, posadowionego na działce gruntu 5/5 w obrębie Maczków, w wyniku pożaru zaistniałego dnia 18 kwietnia 2022 r. oraz akcji gaśniczej prowadzonej przez jednostki straży pożarnej nastąpiły zmiany w stanie faktycznym nieruchomości ustalonym w stosunku do stanu ustalonego podczas oględzin nieruchomości dnia 31 lipca 2021 r. i przedstawionego w protokole z oględzin nieruchomości w załączniku nr 7 do operatu szacunkowego z dnia 06 września 2021 r.
W wyniku wymienionych wyżej zdarzeń budynek został pozbawiony dachu, którego konstrukcja drewniana uległa spaleniu i zawaleniu do wnętrza budynku.
Zniszczony został strop drewniany między kondygnacją I pietra i poddasza w części południowo-wschodniej budynku oraz klatka schodowa drewniana w całości.
Stan stropu między kondygnacją I pietra i poddasza w części zachodniej budynku trudny do ustalenia z uwagi na brak klatki schodowej oraz zakaz przebywania w obrębie budynku obowiązujący na dzień oględzin. Strop nad parterem w pomieszczeniu P8 w znacznej części zwęglony.
Stropy nad pomieszczeniami parteru oraz ściany zawilgocone z powodu prowadzonej akcji gaśniczej.
Posadzki i podłogi: na parterze w przedpokoju P8 zalegający gruz z zawalonej klatki schodowej. 
Tynki i okładziny wewnętrzne: w pomieszczeniach parteru w przeważającej części zadymione z widocznymi śladami zacieków z wody gaśniczej.
Stolarka drzwiowa: drzwi główne – drewniane, dwuskrzydłowe, ramowo-płycinowe pozbawione płycin.
Stolarka okienna: pozbawiona przeszklenia, w P25 i P31 brak stolarki okiennej.
Dokumentacja fotograficzna załączona do protokołu w dalszej części.
Obecny podczas oględzin: 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim Robert Hański Protokół sporządził
Eugeniusz Pierzchlewicz
22.04.2022 r.

PROTOKÓŁ Z OGLĘDZIN NIERUCHOMOŚCI

Protokół sporządzony na podstawie zlecenia Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim Robert Hański Kancelaria Komornicza nr I w Krośnie Odrzańskim w sprawie znak Km 324/16 z dnia 20.04.2022 r., na okoliczność ustalenia zmian w stanie faktycznym nieruchomości zgodnie z wymogami art. 973 ust. 7 kpc. w związku z art.948 §.
Niniejszy protokół sporządzono na podstawie wizji lokalnej dokonanej dnia 19 kwietnia 2022 r. na nieruchomości oznaczonej w rejestrze gruntów jako działki nr 5/5 i 5/6 obręb Maczków, jednostka ewidencyjna Cybinka, powiat słubicki, województwo lubuskie. Nieruchomość, dla której prowadzona jest księga wieczysta ZG1K/00007797/4, obejmująca budynek dworu w Maczkowie  nr 8, posadowionego na działce gruntu 5/5 w obrębie Maczków, w wyniku pożaru zaistniałego dnia 18 kwietnia 2022 r. oraz akcji gaśniczej prowadzonej przez jednostki straży pożarnej nastąpiły zmiany w stanie faktycznym nieruchomości ustalonym w stosunku do stanu ustalonego podczas oględzin nieruchomości dnia 31 lipca 2021 r. i przedstawionego w protokole z oględzin nieruchomości w załączniku nr 7 do operatu szacunkowego z dnia 06 września 2021 r.
W wyniku wymienionych wyżej zdarzeń budynek został pozbawiony dachu, którego konstrukcja drewniana uległa spaleniu i zawaleniu do wnętrza budynku. Zniszczony został strop drewniany między kondygnacją I pietra i poddasza w części południowo-wschodniej budynku oraz klatka schodowa drewniana w całości. Stan stropu między kondygnacją I pietra i poddasza w części zachodniej budynku trudny do ustalenia z uwagi na brak klatki schodowej oraz zakaz przebywania w obrębie budynku obowiązujący na dzień oględzin. Strop nad parterem w pomieszczeniu P8 w znacznej części zwęglony. Stropy nad pomieszczeniami parteru oraz ściany zawilgocone z powodu prowadzonej akcji gaśniczej. Posadzki i podłogi: na parterze w przedpokoju P8 zalegający gruz z zawalonej klatki schodowej.  Tynki i okładziny wewnętrzne: w pomieszczeniach parteru w przeważającej części zadymione z widocznymi śladami zacieków z wody gaśniczej. Stolarka drzwiowa: drzwi główne – drewniane, dwuskrzydłowe, ramowo-płycinowe pozbawione płycin. Stolarka okienna: pozbawiona przeszklenia, w P25 i P31 brak stolarki okiennej.
Dokumentacja fotograficzna załączona do protokołu w dalszej części.
Obecny podczas oględzin: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim Robert Hański Protokół sporządziłEugeniusz Pierzchlewicz22.04.2022 r.


Płatność on-line
  1. Token Odśwież obrazek

* - pola wymagane

Nie pamiętasz hasła?

Jeśli zapomniałeś hasła wpisz w poniższym polu adres e-mail, który podałeś podczas rejestracji konta.

Sprawdź działkę

Jeżeli chcesz odszukać działkę na geoportalu,naciśnij przycisk, wpisz szukaną miejscowość w" polu szukaj"następnie poruszając się po mapie znajdż działkę,możesz w zależności od potrzeb używać suwaka powiększ lub pomniejsz.Możesz posiłkować się położeniem działki w miejscowości punktem odniesienia na mapce Google załączonej pod obwieszczeniem o licytacji.

Sprawdź księgę wieczystą

Jeżeli chcesz przejrzeć księgę wieczystą nieruchomości naciśnij przycisk i wpisz kod z obrazka.Jeżeli numer księgi wieczystej nie wpisze się automatycznie,wpisz go ręcznie.

Wpłać rękojmię/wadium

W przygotowaniu