Ta strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki. Więcej o cookies w zakładce polityka prywatności.X Zamknij

  • Komornik.eu
  • |
  • Wtorek, 27 października 2020
  • -
  • Imieniny obchodzą Iwony, Sabiny, Wincentego
Płatność on-lineWpłać wadium

Księga gości

Chcesz wyrazic swoją opinię na temat naszych usług lub strony internetowej? 

Kamera on-line

Kamera on-line - Krosno Odrzańskie

Pogoda

Kalendarz

Zapisz do pdfDrukuj

Pytania o egzekucji

Koszty działalności egzekucyjnej komornika

Wydatki w toku egzekucji prowadzonej przez Komornika

Poniedziałek, 4 października 2010|Wyświetleń: 12218

Wydatki w toku egzekucji

 

Art. 39. 1. Komornikowi należy się zwrot wydatków gotówkowych poniesionych w toku egzekucji tylko w zakresie określonym ustawą.

 

2. Wydatkami, o których mowa w ust. 1, są:

 

1)˙należności biegłych,

 

2)˙koszty ogłoszeń w pismach,

 

3)˙koszty transportu specjalistycznego, przejazdu poza miejscowość, która jest siedzibą komornika, przechowywania i ubezpieczania zajętych ruchomości,

 

4)˙należności osób powołanych, na podstawie odrębnych przepisów, do udziału w czynnościach,

 

5) koszty działania komornika, o których mowa w art. 8 ust. 11, poza terenem rewiru komorniczego;

 

6)˙koszty doręczenia środków pieniężnych przez pocztę lub przelewem bankowym,

 

7) koszty uzyskiwania informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego lub dokonania zabezpieczenia;

 

8) koszty doręczenia korespondencji, za wyjątkiem kosztów doręczenia stronom zawiadomienia o wszczęciu egzekucji bądź postępowania zabezpieczającego.

 

 

Art. 40. 1. Na pokrycie wydatków, o których mowa w art. 39, komornik może żądać zaliczki od strony lub innego uczestnika postępowania, który wniósł o dokonanie czynności, uzależniając czynność od jej uiszczenia.

 

2. (utracił moc).

 

3. Sąd rejonowy, przy którym działa komornik, przekazuje komornikowi sumy niezbędne na pokrycie wydatków w sprawach innych osób zwolnionych od kosztów sądowych.

 

 

Art. 41. 1. Czynność, w związku z którą komornik zażądał zaliczki na pokrycie wydatków, należy podjąć niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia uiszczenia zaliczki.

 

2. Komornik obowiązany jest rozliczyć zaliczkę w terminie miesiąca od dnia poczynienia wydatków, na które była przeznaczona, i zwrócić jej niewykorzystaną część. Jeżeli skutkiem wcześniejszego ukończenia postępowania lub z innych przyczyn opłacona zaliczkowo czynność w ogóle nie została dokonana, termin miesięczny biegnie od dnia ukończenia postępowania lub zaistnienia przyczyn niedokonania czynności. W tym celu komornik wydaje postanowienie, w którym określa w szczególności: stronę lub innego uczestnika postępowania, który uiścił zaliczkę i jej wysokość, czynności, na poczet których pobrano zaliczkę, ze wskazaniem daty ich dokonania, kwoty zaliczki zaliczone na pokrycie poszczególnych czynności, z jednoczesnym wskazaniem sposobu i podstaw ich wyliczenia, oraz kwotę podlegającą zwrotowi i oznaczenie osoby, na rzecz której zwrot ma nastąpić.

 

 

Art. 42. 1. Sumy przekazane przez sąd zgodnie z art. 40 ust. 3 komornik zwraca po ich wyegzekwowaniu z pierwszeństwem przed wszelkimi innymi należnościami.

 

2. W przypadku gdy postępowanie egzekucyjne lub dokonanie zabezpieczenia okaże się w całości lub w części bezskuteczne, wydatki poniesione przez komornika, które nie zostały pokryte z wyegzekwowanej części świadczenia, obciążają wierzyciela. Dotyczy to również wydatków poniesionych przez komornika w sprawach wskazanych w art. 40 ust. 2. Przepis art. 49 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

Płatność on-line
  1. Token Odśwież obrazek

* - pola wymagane

Nie pamiętasz hasła?

Jeśli zapomniałeś hasła wpisz w poniższym polu adres e-mail, który podałeś podczas rejestracji konta.